REVISION

Revision af årsrapporten tager udgangspunkt i vores kvalitetsstyringsmanual. Dette sikrer et nøje planlagt og
effektivt revisionsarbejde.

Vi er løbende på efteruddannelse, så vores viden tilpasses til ændringer i lovgivningen og praksis, hvilket sikrer
et højt kvalitetsniveau i overensstemmelse med god tidssvarende revisionsskik.

Kvaliteten af vort arbejde kontrolleres med jævne mellemrum, såvel internt som af Revisortilsynet under
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Vi anvender moderne hjælpemidler og arbejdsmetoder for at sikre vore kunder en hurtig og effektiv revision.

Vi yder assistance indenfor alle den registrerede revisors arbejdsområder. Vore produkter og ydelser er nøje
tilpasset vore kunders ønsker, størrelse og branche.

IVÆRKSÆTTER

JOB HOS H.L. REVISION