REGNSKAB


Et højt fagligt niveau sikrer, at de årsrapporter vi udarbejder er i overensstemmelse med lovgivningen, gældende
regnskabsvejledninger og selvfølgelig god regnskabsskik.

Vore årsrapporter er overskuelige og informative, hvilket betyder, at årsrapportlæseren og omverdenen har tillid til
årsrapportmaterialet.

I forbindelse med årsrapportudarbejdelsen rådgiver vi om skatteforhold, således at den pågældende
skattelovgivning anvendes optimalt.

IVÆRKSÆTTER

JOB HOS H.L. REVISION