BUDGET


Vi har stor erfaring med udarbejdelse af budgetter, som på en overskuelig måde kan beskrive forventningerne til
fremtiden.

Udarbejdelsen af budgetter sker i et nært samarbejde med kunden, idet budgetterne netop udtrykker kundens
forventninger til fremtiden. En væsentlig del af budgetterne er den tekstmæssige beskrivelse, hvor vi gør meget
ud af at beskrive forudsætningerne samt den sammenfattede konklusion på materialet.

Rådgivning ved opstart eller overtagelse af virksomhed sker ofte i tæt samarbejde med erhvervskontorerne,
således at de to første rådgivningstimer er helt uden udgift for kunden.

IVÆRKSÆTTER

JOB HOS H.L. REVISION