BOGFØRING

For de kunder, som ikke ønsker eget bogholderisystem, tilbyder vi at løse bogføringsopgaver.

Bogføringen foregår på edb og er bygget op over kontoplaner, som tilpasses kundens individuelle behov.

For de kunder, som ønsker at benytte eget edb-system, tilbyder vi rådgivning og hjælp ved opstart af
edb-bogholderi, herunder finansbogføring og debitor/kreditorstyring.

Ved hjælp af vor fjernsupport-program ISL, er vi i stand til at overtage styringen af kundens computer via
internettet, naturligvis efter forudgående accept fra kunden.

IVÆRKSÆTTER

JOB HOS H.L. REVISION